“Creativity is intelligence having fun.” – Albert Einstein

Velkommen til 4P

4P
4P

Det klassiske parametermix består af 4 variabler ved produktet som virksomheden kan kontrollere og justere. Disse variable justeres således at virksomheden differentierer sig fra konkurrenten og opfylder kundernes ønsker og behov på bedst mulig måde.

De 4 parametre kaldes også "De 4 P'er":

Product
Price
Place (distribution)
Promotion (reklamer og branding)

Virksomheden skal altid justere og tilpasse de 4 parametre i overensstemmelse med hinanden. Det vil for eksempel være uhensigtsmæssigt (og tabsgivende) at lave et dårligt produkt og prissætte det meget højt (Product/Price). Ligeledes vil man nok ikke få held med at lave et meget dyrt produkt i topkvalitet (f.eks. B&O) og derefter sælge det gennem Aldi butikker (Product/Place.)
Parametrerne Price og Promotion kan virksomheden justere på relativt kort sigt mens det tager noget længere tid at ændre produktet og distributionen.

Product


Product omhandler selve det produkt eller den service virksomheden tilbyder. Derudover omfatter denne parameter også service og support i forbindelse med kundens køb og brug af produktet. Herunder er listet nogle af de beslutninger der skal tages om produktet:

Produktegenskaber
Kvalitet
Sikkerhed
Design
Indpakning
Garantier
Service og Support
Mulighed for bortskaffelse


Price


Her skal virksomheden fastsætte en passende prisstruktur i overensstemmelse med produktet egenskaber og den ønskede positionering. Der skal blandt andet tages stilling til følgende:

Salgspriser
Pris i forhold til konkurrenter
  Pris strategi (Penetration, skimming mv.)
  Rabatter og tilbud
  Finansiering
  Muligheder for leasing
  Betalingsbetingelser


Place (Distribution)


Her handler det om at gøre produktet tilgængeligt for de rigtige kunder på de rigtige steder og tidspunkter.

  Distributionskanaler
  Markedsdækning (Intensiv, Selektiv eller Eksklusiv)
  Pris strategi (Penetration, skimming mv.)
  Lokationer
  Placering i butikker
  Logistik og distributionshåndtering
  Tilgængelighed (Dag og nat alle dage? Kun i hverdage? Kun weekends?)


Promotion


Promotion omhandler reklamering og øvrig kommunikation med kunden med henblik på at afsætte produktet og opnå positive associationer. Beslutninger omkring promotion omhandler blandt andet:

  Reklamer
  Reklamestrategi
  Personligt salg
  Branding
  PR
  Markedsføringsbudget
  Medier
  Budskaber